X

Intranet WoondroomZorg

Welkom,

Op het kennisplein vind je (achtergrond)informatie over onderwerpen die te maken hebben met zorg en begeleiding in ouderinitiatieven.

Als je vragen of opmerkingen hebt, stuur dan een mail naar Gertia Houter of Inge van Etten en voeg de info bij de mail.

Zoeken

Agenda

Verdiepingsdagen VG

In het najaar organiseren we 3 verdiepingsdagen speciaal voor initiatieven voor mensen met een verstandelijke beperking. We hebben 2 gastsprekers gevonden die deze dag een lezing geven over prikkelverwerking en autisme bij VG. Deze verdiepingsdag is bedoeld voor alle coördinatoren, persoonlijk begeleiders en woonbegeleiders van VG initiatieven. Het is de bedoeling dat alle VG medewerkers 1 keer aan een verdiepingsdag deelnemen en dat je je als team over de drie dagen verdeeld. 


Symposium Kwaliteit.

Zaterdag 16 november 2019 organiseren we een symposium over KWALITEIT in PGB-gefinancierde ouderinitiatieven. Wil jij hierbij zijn? De voorinschrijving is gestart!


Formulieren

Incidentenmelding

Met behulp van dit online formulier kan een Incidenten-melding gedaan worden.